Taal:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Het verwerven van goederen en/of diensten via deze website impliceert het aangaan van een wettelijke overeenkomst met Ritesim.com onder de navolgende voorwaarden. U dient deze voorwaarden te lezen en te begrijpen, want ze kunnen uw rechten en plichten als consument beïnvloeden. Ze beïnvloeden uw grondwettelijke rechten als consument NIET. De beschreven voorwaarden omschrijven de basis voor uw aankoop en onze verkoop van de goederen of diensten zoals beschreven in deze website.

Ritesim.com houdt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die niet volgens de juiste procedure tot stand is gekomen. Ritesim.com behoudt zich tevens het recht toe om welke order dan ook niet te leveren behalve in het geval dat de gelden zijn ontvangen en niet zijn gestorneerd. Door een bestelling te plaatsen en creditcard details in te geven op onze beveiligde server bent u, de consument, verplicht uw overeenkomst na te komen..

Erkend bedrijf

Campingwifi.mobi is een geregistreerde domeinnaam en de website wordt aangedreven en verzorgd door Ritesim.com in het Verenigd Koninkrijk.

Bestellingen

Controleer dat uw bestelling de juiste Zone betreft en dat u de juiste bundel heeft besteld. Dubbelcheck dit in de Checkout procedure. Ritesim.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het laden van incorrecte bundels of ter stornering worden gemaand indien de consument verkeerde informatie heeft ingevoerd. p>

Betaalwijze

Wij zorgen voor de veiligst mogelijke betaalwijzen op onze site. Ritesim.com accepteert de meeste internationale creditcards. Alle transactie worden gedaan via de veilige en gecodeerde betaalmachines Ideal, ADYEN en PayPal. Alle betalingen worden door Ritesim Ltd, Verenigd Koninkrijk, die verantwoordelijk zijn voor de levering van de dienst ontvangen. Voor vragen met betrekking tot uw betaling is RiteSim te bereiken via contactus@ritesim.com en +44 208 387 5520.

Klachten en suggesties

Klachten worden binnen 2 werkdagen behandeld. Eventuele disputen vallen onder jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk.

Gelinkte sites

Ritesim.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte site. Deze links zijn te goeder trouw verstrekt.

BTW

BTW over verkopen

De getoonde verkoopprijs van de goederen en diensten die Ritesim.com aanbiedt worden getoond exclusief BTW. BTW wordt berekend over alle verkopen binnen de EU. Ingevolge Europese regelgeving is Ritesim.com verplicht om BTW in rekening te brengen voor alle bestellingen met bestemming naar de lidstaten. Algemeen gesteld, wordt er BTW geheven volgens de locale wetgeving van ieder land.

De getoonde verkoopprijzen van de goederen en diensten die Ritesim.com aanbiedt worden getoond exclusief BTW. De uiteindelijke prijs zal dus beïnvloed kunnen worden door de verschillende BTW tarieven die worden gehanteerd. De uiteindelijke prijs die betaald wordt reflecteert het juiste BTW tarief voor de bestemming van de goederen of diensten.

Ritesim.com is verplicht om BTW te berekenen over goederen die naar landen binnen de EU worden verzonden. Voor klanten met een adres in de EU wordt BTW berekend volgens lokaal tarief van het bestemmingsland. Uw factuur toont de BTW en de totale prijs die u ziet in de bevestigings mail is dus inclusief BTW.

Klanten buiten de EU

Voor verkopen naar landen buiten de EU wordt geen BTW berekend. Deze zendingen kunnen wel onderhevig zijn aan invoerrechten in het land van bestemming, afhankelijk van de wetten van het betreffende land.

BTW Registratie

Indien u BTW-geregistreerd bent in een lidstaat van de EU en u bent in het bezit van een BTW nummer in die lidstaat, kunt u dit nummer opgeven bij de aankoop van goederen of diensten van Ritesim.com. Alvorens een BTW nummer op te geven, verzoeken wij u de navolgende informative te lezen. U mag alleen uw BTW nummer opgeven indien u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

1) 1) Ritesim is geregistreerd in het VK en heeft een Brits BTW nummer. Wanneer u een BTW nummer opgeeft zal dat worden gecontroleerd door de systemen van Ritesim.com en als u BTW-plichtig bent wordt er automatisch een BTW-factuur aangemaakt in overeenstemming met de Europese en locale wetgeving.
2) Indien er geen BTW wordt geheven over uw bestelling blijft u verantwoordelijk voor BTW afdracht, voorzover aangegeven door Europese en locale regelgeving
3) U blijft verantwoordelijk voor BTW rapportage en verantwoording onder de Europese en locale regelgeving
4) Het BTW nummer dat u opgeeft aan Ritesim.com is het juiste BTW nummer van uw bedrijf en is een bestaand BTW nummer in de opgegeven lidstaat.
5) Alle transacties die u aangaat in uw My Account zijn zakelijke uitgaven ten laste van het bedrijf dat geregistreerd is onder het BTW nummer.
6) Alle informatie die u geeft over BTW registratie is naar waarheid ingevuld en dat u deze informatie courant houdt in geval van wijzigingen
7) Alle informatie, inclusief de BTW informatie, zullen worden opgeslagen in de archieven van Ritesim.com volgens de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in de “Conditions of Use & Sale en Privacy Notice.”
8) Ritesim.com behoudt zich het recht voor om additionele informatie op te vragen bij officiële instanties om de ontvangen gegevens te kunnen verifiëren. U geeft bij deze toestemming aan Ritesim.com om gegevens op te vragen bij deze officiële instanties. Tevens gaat u akkoord met afgeven van additionele informatie aan Ritesim.com wanneer deze laatste daarom verzoekt.
9) U staat Ritesim.com toe om eventuele BTW terug te vorderen in het geval dat de opgegeven BTW registratiegegevens niet blijken te kloppen.
10) Totdat Ritesim.com heeft kunnen verifiëren dat het opgegeven BTW-nummer door het internationale controle-system wordt erkend als zijnde actief, wordt uw aankoop als niet-zakelijk beschouwd.